นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล – Privacy Policy

nirundon.in.th ให้ความสำคัญอย่างมากกับข้อมูลและการปกปิดข้อมูลของผู้ใช้งาน  ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาและบริการได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม nirundon.in.th อาจมีการใช้โปรแกรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้มีบริการที่ดีขึ้นเช่น วันเวลาของการเข้ามาใช้งาน หน้าเว็บและเนื้อหาที่ถูกเปิดดู การใช้เวลาบนเว็บไซต์ โปรแกรม Browser และเวอร์ชั่นที่ใช้งาน ชื่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ก่อนหน้าและหลังจากเารเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราเป็นต้น แต่จะไม่มีข้อมูลใดที่สามารถอ้างอิงถึงตัวบุคคลได้

ในบางกรณี nirundon.in.th จำเป็นต้องขอข้อมูลเช่น ชื่อ ที่อยู่ e-mail ของผู้ใช้งานของผู้ใช้งานที่ต้องการติดต่อ ขอบริการ แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ให้คำแนะนำ กับ/จาก nirundon.in.th  เพื่อที่ nirundon.in.th จะสามารถติดต่อกลับ หรือให้บริการ หรือแจ้งข้อมูล หรือยื่นข้อเสนอ ให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

nirundon.in.th เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกท่านและไม่มีนโยบายที่จะหารายได้หรือขายข้อมูล และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับนิติบุคคลหรือบุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามที่กฏหมายบัญญัติ

เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกของ nirundon.in.th คุณได้อนุญาตให้ nirundon.in.th ติดต่อและส่งข้องมูลไปให้คุณได้ตามข้อมูลที่ระบุไว้ระหว่างการสมัครเป็นสมาชิก มีเพียงบุคคลากรที่ได้รับการอนุญาตของ nirundon.in.tn เท่านั้นที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และบุคคลากรเหล่านี้มีหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเข้มงวด

nirundon.in.th ให้ความสำคัญอย่างสูงกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และขอให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า nirundon.in.th จะไม่ขาย แลกเปลี่ยน โอนข้อมูล หรือเปิดเผยส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้กับบุคลหรือนิติบุคลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่ถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ พนักงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียน กรุณาติดต่อ :

contact me

หรือฝากข้อความได้ที่นี่

Error: Contact form not found.