Blog

การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ตอนที่ 2 .. คุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี

จาก การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ตอนที่ 1 เราได้รู้ว่าจุดประสงค์ของการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ก็คือ การให้ประสบการณ์ (UX) ที่ดีกับผู้ใช้งาน นั่นเอง  ผมรู้..คุณกำลังจะถามว่า “แล้วจะต้องทำยังไงถึงจะให้ UX ที่ดีกับลูกค้าได้?”

คำตอบจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจากเนื้อหาของตอนที่ 2 นี้นั่นเอง

ในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาสักหนึ่งเว็บ สิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ต้องการคือ การมีคนมาใช้งานเยอะๆ มีสมาชิกเยอะๆ ซึ่งจะเป็นที่มาของรายได้เช่นจากค่าโฆษณา หรือ จากการขายของ หรือ ค่าสมาชิกเป็นต้น

ผมมั่นใจว่า ไม่มีใครสร้างตั้งใจเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วไม่ต้องการให้มีผู้ใช้งานเยอะๆ แต่ต้องการให้เป็นเว็บล้าง เพื่อรอให้คุณเจนมา “ล่าท้าผี” อย่างแน่นอน

ดังนั้นในการออกแบบเว็บไซต์ทุก Functions และ Features ที่ถูกออกแบบมาก็เพื่อต้องการเพิ่มจำนวนคนใช้งานหรือสมาชิกให้มากขึ้นและเพื่อไม่ให้สมาชิกเก่าหนีตามกิ๊กไปไหนก็ไม่รู้นั่นเอง

สมมุติว่าเราเป็นเจ้าของร้านขายของซักร้านนึงค้า แน่นอน..เราต้องการให้มีคนเข้าร้านเยอะๆ เมื่อคนเข้าเยอะย่อมหมายถึงโอกาสที่จะขายสินค้าได้ย่อมมีมากขึ้นไปด้วย

งั้นเรามาลองเปรียบเทียบ ร้านค้า กับ เว็บไซต์ กันหน่อยว่าอะไรเป็นอะไร

Website - Shop

ทั้งร้านค้า และ เว็บไซต์มีจุดประสงค์เดียวกันคือ อยากมีลูกค้าเยอะๆ นั่นคือต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้านหรือบนเว็บนั่นเอง  ถ้าคนเข้าร้านเราเยอะแสดงว่า UX ของเราดี ไมงั้นคนคงไม่มากันเยอะแยะแน่อนอน ดังนั้น สรุปได้ว่า…

เว็บไซต์ที่ดี คือ เว็บที่ให้ UX ดี (ถึงดีที่สุด)

 

… และเว็บที่มี UX ที่ดีถึงดีที่สุด มักจะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

Customer กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน – การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งแรกที่จะต้องทำ และรู้ให้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร การมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ เราจะรู้พฤติกรรมและความชอบของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางของ Contentที่จะนำเสนอ, การสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า, กลยุทธ์ทางการตลาด, การทำลูกค้าสัมพันธ์และ Look & Feel ของเว็บไซต์
Content เนื้อหา (ที่ดีและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย) – เนื้อหาที่ดีไม่มีคำนิยาม แต่เนื้อหาที่ดีควรจะเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในเวลาอันพอเหมาะพอดี นั่นคือเนื้อหาที่ดีควรจะต้องมีความถูกต้องใน 3 มิติคือ..

ถูกคน ถูกข้อความ และ ถูกเวลา

(Right Person, Right Content, และ Right Time)

Architecture การจัดการข้อมูล – ข้อมูลและเนื้อหาจะถูกจัดการในสองมิติ คือ ในมิติของโครงสร้างของเว็บรวมถึงโครงสร้างของฐานข้อมูล เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเสถียรของระบบในระดับสูง

ขณะที่มิติของเนื้อหาคือการบริหารอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งก็คือการจัดการกับวงจรชีวิตของเนื้อหานั่นเอง นอกจากนั้นเนื้อหาควรมีการจัดหมวดหมู่ที่ดีและสอดคล้องกับฐานข้อมูลด้วย

Search ค้นหาได้ง่าย – ถ้าเว็บสามารถถูกค้นนหาได้ง่ายจาก Search Engine จะเป็นการช่วยขยายฐานลูกค้า และการค้นหาได้ง่ายจากภายในเว็บเองจะช่วยรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้
Platform รองรับการใช้งานแบบ Multi-Platform – ตอนนี้การใช้งานผ่าน Smartphone และ Tablet มีไม่น้อยไปกว่าการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว  ดังนั้นเว็บไซต์ควรจะรองรับการใช้งานแบบ Multi-Platform คือรองรับการใช้งานจากกคอมพิวเตอร์ สมาร์มโฟน แทบเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ ได้โดยที่ประสบการณ์ในการใช้งานดีเหมือนกันไม่ว่าจะทำให้เป็น Mobile Application หรือ Responsive Web ก็ตาม
UI มี UI ที่สวยงามและใช้งานได้ง่าย – แน่นอนเว็บไซต์ที่สวย สะอาด ไม่เลอะเทอะสกปรก ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้ แต่ถ้าสวยแล้วใช้งานยากก็คงไม่ไหวเหมือนกัน
Usability ความง่ายในการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล – ไม่มีลูกค้าคนไหนจะเสียเวลาไปกับการเรียนรู้วิธีใช้งานหรือการหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณ เว็บใดที่ผู้ใช้งานต้องมาอ่านคู่มือเพื่อใช้งาน เว็บไซต์นั้นจะเป็นเว็บที่ไม่มีคนเข้า เช่นเดียวกัน..ถ้าเว็บใดทำงานได้ช้า หรือมีปัญหาในการเข้าไปใช้งานอยู่บ่อยๆ คนก็จะเลิกใช้ไปในที่สุด ดังนั้นทุกสิ่งอย่างต้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและง่าย
domain name ชื่ออันเป็นมงคล – ไม่เชื่ออย่าลบหลู่..ชือเว็บไซต์ของคุณอาจจะมีบางสิ่งที่เป็น กาลกิณี อยู่ก็ได้ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ต้องตั้งชื่อให้เป็นมงคล

นี่คือคุณลักษณะที่เว็บไซต์ที่ดีควรจะมี แล้วเว็บไซต์ของคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้หรือยัง?

ในตอนหน้า การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ตอนที่ 3

เราจะไปลงรายละเอียดของคุณลักษณะแรก คือ กลุ่มเป้าหมายชัดเจน ว่าจะเป็นอย่างไร?

..Nirundon

Leave a Reply