Blog

วิธีดูเหรียญพระมหาชนก ว่ามีจุดสังเกตุตรงไหนบ้างเพื่อป้องกันการโดนหลอกให้ซื้อของปลอม เนื่องจากช่วงเวลานี้คือ เหรียญ ธนบัตร และอะไรๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก ราคาสูงจึงสูงลิบลิ่ว แน่นอน..เหรียญหระมหาชนก เป็นหนึ่งในเหรียญที่มีความต้องการมาก เหรียญปลอมก็เลยออกมากันเยอะทีเดียวในช่วงนี้

ประวัติความเป็นมาของ เหรียญพระมหาชนก

หนังสือพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” เป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ขึ้นในปีกาญจนาภิเษก ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539  แนวคิดสำคัญของเรื่องคือ มุ่งสอนให้ผู้อ่านตระหนักถึงความเพียรเพื่อที่จะฝ่าฝันทุกอุปสรรคให้ผ่านพ้น  ซึ่งข้อคิดนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ทรงสนพระราชหฤทัย  ในการนำเรื่องนี้มาทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้ทรงสดับ พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมมสาโรมหาเถร) วัดราชผาติการาม เมื่อ พ.ศ. 2520 โดยทรงแปลจากต้นฉบับในพระไตรปิกฏ (พระสุตตันตปิฏก ขุททกนิกาย ชาดกเล่มที่ 4 ภาคที่ 2 ) ทรงดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้น และเสร็จสมบรูณ์ เมื่อ พ.ศ. 2531

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ ให้จัดสร้างเหรียญพระมหาชนกคู่เคียงกันไปด้วย ในครั้งนั้นศิลปินและประติมากรร่วมกันออกแบบถวาย เพื่อทรงวินิจฉัยหลายแบบด้วยกัน แต่ทรงมีพระราชปรารภว่า ควรเป็นรูปที่พระมหาชนกกำลังว่ายน้ำ และหันมาสนทนาธรรมกับนางมณีเมขลา ซึ่งแนวพระราชดำรินี้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ได้เคยทรงร่างเป็นภาพลายเส้นไว้ จึงได้นำมาเป็นต้นแบบที่ด้านหนึ่งของเหรียญ พร้อมกำกับอักษรว่า”พระมหาชนก ” เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเทวนาครีไว้ เหรียญพระมหาชนกจัดสร้างขึ้นพร้อมกับงานพิมพ์พระราชนิพนธ์ ด้วยนัยแห่งพระราชดำริ อันพ้องกับคติธรรม ซึ่งดำรงอยู่ในเรื่องราวแห่งพระชาดกนั้น
           “ ที่ต้องมีเหรียญนี่ เป็นพระราชดำริที่ลุ่มลึกมากนะครับ ” อาจารย์ นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ประติมากรผู้ปั้นแบบเหรียญพระมหาชนกอธิบาย  
           “ เพราะหนังสือ เมื่อเราอ่านแล้ว เราก็วางไว้กับบ้าน เวลาเราไปไหน บางครั้งอาจจะลืม เหรียญนี่เป็นขนาดเล็กติดตัวไปได้ ซึ่งเหรียญนี้ไม่ได้บรรยายความว่าเป็นเรื่องอะไร แต่ว่า ให้เป็นเหรียญที่ระลึกนึกถึงสิ่งที่เราได้เคยอ่านจากหนังสือ เวลาที่เราเกิดความท้อแท้ เหรียญนี้จะคอยเตือนเราว่า เราควรจะมีความเพียรนะ เพราะฉะนั้น หน้าที่ของเหรียญ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของการบรรยายความ แต่เป็นหน้าที่ ของการเตือนให้ผู้ที่มีเหรียญ ได้ระลึกถึง “ พร ” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้เขาว่า

‘ทุกคนควรจะมีความเพียร ไม่ควรท้อแท้ ถึงแม้ว่า จะไม่เห็นจุดหมายปลายทางของความเพียร แต่เราก็ควรจะดำเนินต่อไป’ 

          งานจัดสร้างเหรียญผ่านกระบวนการปั้น แกะบล็อก หล่อ จนถึงการพิมพ์ออกเป็นเหรียญ แต่ทว่า ก็ยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายดังเช่นงานจัดสร้างเหรียญทั่วไป ซึ่งอาจารย์นนทิวรรธน์ ได้เล่าให้ฟังว่า 
           “ ใช้มือแฮน เมด (hand made) นี่ขัดลงไปบนพื้นผิว มีการรมให้คล้ำเล็กน้อย เพื่อจะให้เกิดน้ำหนักอ่อนแก่ขึ้นบนพื้นผิวของเหรียญ เราจะสังเกตเห็นว่า เหรียญของพระมหาชนก จะเป็นเหรียญที่มีความนุ่มนวลมากทั้งในเรื่องของผิวสัมผัส และน้ำหนักอ่อนแก่ที่เกิดขึ้น นอกเหนือไปจากแสงเงาในเหรียญแล้ว ” อีกด้านหนึ่งของเหรียญ ปรากฏพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ธรรมดา พระหัตถ์ทรงดินสอและแผนที่ ที่พระศอปรากฏสายสะพายกล้องถ่ายรูป อันเป็นภาพที่ชาวไทยคุ้นตามานานกว่า ๕๐ ปี
           “ รูปนี้ คณะกรรมการหรือพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่ได้ช่วยกันเลือกนี่ เห็นว่าเป็นรูปที่จะได้แสดงความหมายของพระมหากษัตริย์ของเราชัดเจน” อาจารย์นนทิวรรธน์กล่าว  “ เพราะจะเห็นว่าชีวิตเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของพระองค์ อยู่ท่ามกลางพสกนิกรที่กำลังมีปัญหา และทรงช่วยแก้ปัญหานั้นทุกอย่างให้ลุล่วงไปได้…..”
          รูปแบบของเหรียญพระมหาชนก ไม่ปรากฏลวดลายประดับ เพื่อภาพวิจิตรในเชิงความงามอันตระการ แต่รูปลักษณ์ซึ่งสมถะ กลับสมบูรณ์ด้วยความงามแห่งธรรม “ จะเห็นว่ารูปนี้ เป็นเหรียญที่มีลักษณะเรียบง่าย และสื่อความหมาย ในเรื่องของความเพียรเป็นหลัก ”  อาจารย์นนทิวรรธน์เสริม “ แล้วก็มีตัวหนังสือที่จะสื่อความหมายได้บ้าง มีตราพระปรมาภิไธยย่อ เพื่อแสดงว่าเป็นเหรียญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ”
          ค่าแห่งเหรียญพระมหาชนกย่อมประมาณราคามิได้ เช่นเดียวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระราชนิพนธ์ เพื่อทรงบอกเล่าเรื่องราวแห่งความเพียร และเหรียญพระมหาชนก คือสิ่งอันเตือนความจำถึงความเป็นไปแห่งข้อธรรม จากบทพระราชนิพนธ์นั้น
          “ มีรับสั่งว่า เหรียญนี้แทบไม่จำเป็นต้องปลุกเสกเลย เพราะว่าขลัง แค่ความเพียรนี่ก็ขลังพอแล้ว ”ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ หนึ่งในศิลปินผู้ถวายงานวาดภาพประกอบพระราชนิพนธ์เล่าถึงความประทับใจ “ เหรียญนี้เกี่ยวกับความมานะ ความเพียร ความอุตสาหะ มันขลังยิ่งกว่าอะไรในโลก ขลังยิ่งกว่าพระเข้าไปสวดอีก นี่คือพระราชกระแสรับสั่งของพระองค์ท่าน ประทับใจผมมาก ผมรับจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน ผมแขวนอยู่องค์เดียวเลยตลอดเวลา และนึกอยู่เสมอ อันนี้นะไม่ใช่แขวนแล้วพระจะช่วยอะไรเรา เรานึกถึงพระ ทำให้เรามีกำลังใจว่า เราจะทำอย่างนี้ เราจะทำให้สำเร็จ.” 

หนังสือพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก มีการพิมพ์หลายครั้ง หลายรูปแบบ แต่มีเพียงสองครั้งเท่านั้นที่มาพร้อมกับ “เหรียญพระมหาชนก” 

 • หนังสือพระมหาชนกปกแข็งเล่มใหญ่ มาพร้อมกับ เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ (บางคนก็เรียกว่า ชุดใหญ่) ออกจำหน่ายปี 2539 มีหน้าปก 2 สีคือ
  • ปกสีน้ำเงิน ประกอบด้วย
   • กล่องใส่หนังสือสีน้ำเงิน
   • หนังสือพระมหาชนกปกสีน้ำเงิน
   • กล่องหนังสีน้ำเงิน  ด้านในบุกำมะหยี่ สำหรับใส่เหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่ 3 เหรียญ
   • เหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่ 3 เหรียญ คือ เนื้อทองคำ หนัก 34 กรัม เนื้อเงินหนัก 23 กรัม เนื้อนากหนัก 24 กรัม อย่างละ 1 เหรียญ
  • ปกสีแดง ประกอบด้วย (เหมือนกับปกสีนำ้เงินทุกประการ ต่างกันที่สีปก สีกล่อง และจำนวนเหรียญ)
   • กล่องใส่หนังสือสีแดง
   • หนังสือพระมหาชนกปกสีแดง
   • กล่องหนังสีแดง บุกำมะหยี่ด้านในสำหรับใส่เหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่ 1 เหรียญ
   • เหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่ 1 เหรียญ คือ เนื้อเงินหนัก 23 กรัม (แบบเดียวกับเหรียญเงินในชุดปกสีน้ำเงิน)

พระมหาชนกชุดใหญ่

(ขอบคุณภาพจาก Taprachan.com)

 • หนังสือพระมหาชนกเล่มเล็ก มาพร้อมกับเหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก (หรือ ชุดเล็ก) จัดทำขึ้นหลังจากชุดใหญ่ออกไปแล้ว แต่ประชาชนส่วนมากไม่สามารถเป็นเจ้าของได้เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง จึงมีพระราชดำริให้จัดทำชุดเล็ก ออกจำหน่ายในปี 2542 โดยมีราคาที่ย่อมเยาว์กว่าเดิม เพื่อให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ ซึ่งเล่มเล็กมีปก 3 แบบคือ
  • ปกแข็งสีชมพู ประกอบด้วย
   • กล่องใส่หนังสือที่มีตัวอักษรและริบบิ้นสีน้ำเงิน
   • หนังสือพระมหาชนกปกแข็งสีชมพู เล่มเล็ก
   • ตลับพลาสติคใส่เหรียญหระมหาชนกพิมพ์เล็ก 3 เหรียญ
   • เหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็ก 3 เหรียญ คือ เนื้อทองคำ หนัก 10 กรัม เนื้อเงิน หนัก 7 กรัม เนื้อนากหนัก 7 กรัม อย่างละ 1 เหรียญ
  • ปกอ่อนสีชมพู (เหมือนกับปกแข็งสีชมพูทุกประการ ต่างกันที่สีปก สีตัวอักษรบนกล่อง และจำนวนเหรียญ) ประกอบด้วย 
   • กล่องใส่หนังสือ ที่มีตัวอักษรและริบบิ้นแดง
   • หนังสือพระมหาชนกปกอ่อนสีชมพู เล่มเล็ก
   • ตลับพลาสติคใส่เหรียญหระมหาชนกพิมพ์เล็ก 1 เหรียญ 
   • เหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็ก 1 เหรียญ คือ เนื้อเงิน หนัก 7 กรัม (เหมือนกับเรียญเงินในชุดปกแข็ง)
  • ปกอ่อนสีฟ้า ซึ่งเหมือนกับปกสีชมพูปกอ่อนทุกประการ เพียงเปลี่ยนสีปกจากสีชมพูเป็นสีฟ้า ไม่มีกล่อง และ ไม่ได้มาพร้อมกับเหรียญพระมหาชนก

พระมหาชนกชุดเล็ก

 

วิธีดูเหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่

หากต้องการดู วิธีดูเหรียญพระมหาชนกพมพ์เล็ก กดที่นี่

จากด้านบนเราสามารถหาข้อสังเกตุได้ 2 ประการคือ เหรียญแท้ทุกรุ่นต้องมาพร้อมกับหนังสือที่ตรงรุ่นกัน เช่นเหรียญพระมหาชนกเนื้อเงินพิมพ์เล็กต้องมากับหนังสือเล่มเล็ก ชนิดปกอ่อน สีชมพู (ไม่ใช่สีฟ้า) ดังนั้นถ้ามีคนเอาเหรียญมาขายแล้วไม่มีหนังสือหรือหนังสือไม่ตรงรุ่น ให้สันนิษฐานก่อนว่าเป็นเหรียญปลอม

อีกอย่างคือ จำนวนเหรียญทองคำ กับ ทองแดงจะมีเท่ากัน เพราะเหรียญทองแดงจะมากับชุดเหรียญทองคำเท่านั้น ถ้ามีคนนำเหรียญทองคำหรือทองแดงมาขายแบบแยกชุด..ให้สันนิษฐานก่อนว่าเป็นเหรียญปลอม

ส่วนเหรียญเงินเป็นเหรียญที่มีจำนวนมากที่สุด ดังนั้นเหรียญปลอมมักจะเป็นเหรียญเงิน เพราะหาต้นฉบับได้ง่ายกว่าเนื้อทองคำและทองแดงนั่นเอง

ต่อไปนี้คือ วิธีดูเหรียญพระมหาชนก เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ ซึ่งเป็นเหรียญที่มีการปลอมมากจริงๆ

วิธีดู เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่

ด้านหน้า :

1. ยอดฉัตรจะดูเอียงเล็กน้อย มาทางด้านซ้ายนิดๆ มีรายละเอียดชัดเจน เช่นจุดไข่ปลาบนฉัตร
2. ตัวอักษร ภปร และ ข้อความด้านล่าง จะออกเงา แวววาวต้องกับแสงเมื่อขยับเหรียญ (ข้อนี้ดูภาพคงไม่เห็น แต่ดูที่เหรียญจริงจะชัดมากครับ)
3. ก้านแว่นจะไม่ตรงโค้งๆ นิดๆ และจะคมชัดตั้งแต่พระเนตร จนถึงพระกันต์
4. ผิวพื้นเหรียญจะเป็นแบบเม็ดทรายละเอียด
5. เส้นคันตรงหนังสือมีความชัดเจนและนับได้ 4 เส้น
6 .ผ้าเช็ดหน้าบริเวณกระเป๋าสูท ดูนุ่มนวลสวยงาม
7. รอยแขนเสื้อดูนุ่มนวลมีเส้นหลัก 1 เส้นและเส้นย่อย 1 เส้น
8. ขอบเหรียญแท้จะไม่มีเนื้อเกิน

นอกจากนั้น บางคนบอกว่าเหรียญแท้จะเห็นเล็บที่นิ้วกลางของพระองค์ท่านบ้าง หรือเหรียญแท้เส้นพระเกศา (เส้นผม) จะแลดูนุ่มนวลและเนียน ไม่เป็นเส้นแข็งกระด้างบ้าง หรือเหรียญปลอมสายคล้องกล้องจะเป็นร่องบ้าง และอื่นๆ อีกหลายจุด ขึ้นอยู่กับตำหนิของเหรียญปลอมเหล่านั้น

แต่สิ่งที่ชัวร์ก็คือเหรียญทำมาจากเงินแท้ มีน้ำหนัก 23 กรัม

ด้านหลัง :

9. ยอดฉัตรจะเอียงเล็กน้อย มาทางด้านขวามือ
10. คลื่นน้ำจะมีความคมชัด และลวดลายสวยงาม
11. ตัวอักษร ข้อความด้านล่าง จะออกเงา สวย

คราวนี้ลองดูเหรียญปลอมและพิจารณาดูความแตกต่างตามจุดที่บอกไปข้างต้นนะครับ

เหรียญพระมหาชนกปลอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน

(ขอขอบคุณภาพ เหรียญพระมหาชนกปลอม เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ จาก facebook )

เป็นไงครับ..ดูกันออกมั๊ย? ค่อยๆ สังเกตุไปนะครับ

คำเตือน : ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการดูในเบื้องต้นเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจ..คุณมีสองทางเลือก คือ ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดู หรือ ….. อย่าซื้อเลย ครับ

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

ที่มา :

http://www.dd-pra.com/forum/detail/81329/

https://www.facebook.com/sanbhuda

https://www.facebook.com/groups/812951388769057/permalink/958531270877734/?pnref=story

http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/2676186-เหรียญพระมหาชนก-พิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก-1เหรียญ-3-เหรียญ-สภาพสมบูรณ์-พร้อมเล่ม

http://www.engnamheng.com/product-เหรียญพระมหาชนกเนื้อทองคำพิมพ์เล็กปี2539“มีรับสั่งว่าเหรียญนี้แทบไม่จำเป็นต-247302-1.html

Leave a Reply
สวัสดี..ครับ

Search

Tag Cloud

#Responsive Web #User Interface #ประสบการณ์การใช้งาน Digital Marketing F. Hilaire OST. ฟ. ฮีแลร์ OST. ฟ. ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ SEM SEO SMM UI User Experience UX กลยุทธ์ การออกแบบเว็บที่ดี การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี การเลี้ยงปลาเสือตอ ความหวังในการเพาะพันธุ์ ปลาเสือตอ ความเป็นมาของปลาเสือตอ คุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี จำนวนผู้ใช้งานมือถือ จำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ดรุณศึกษา ประสบการณ์ชีวิต ปลาเสือตอ ปลาเสือตอพันธุ์ไทย ปลาเสือตอลายคู่ ปลาเสือตอลายใหญ่ ปลาเสือตอเขมร ฝึกพูดภาษาอังกฤษ พระมหาชนก ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ ภาพยนตร์ ฟ. ฮีแลร์ วิธีดูปลาเสือตอ วิธีเพิ่ม UX วิธีเลี้ยงปลาเสือตอ ศาสนา ศาสนาพุทธ หนัง ฟ. ฮีแลร์ องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยที่ทำงาน เหรียญพระมหาชนก โรงเรียนอัสสัมชัญ