Blog

Download เอกสารประกอบการอบรม

โครงการผู้ประกอบการใหม่ปี 2558 โดยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

บรรยายโดย นาย นิรันดร ทนงศักดิ์มนตรี

(กดที่ชื่อหัวข้อ เพื่อ Download)

รุ่นที่ 1

1. การอบรมวันที่ 13 มิถุนายน 2558 หัวข้อ การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี

 

2. การอบรมวันที่ 21 มิถุนายน 2558 หัวข้อ Digital Marketing

 

3. การอบรมวันที่ 28 มิถุนายน 2558 หัวข้อ Digital Marketing (Case study)

 

รุ่นที่ 2

1. การอบรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 หัวข้อ Digital Marketing V2

2. การอบรมวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 หัวข้อ IT Laws

 

 

Leave a Reply
สวัสดี..ครับ

Search

Tag Cloud

#Responsive Web #User Interface #ประสบการณ์การใช้งาน Digital Marketing F. Hilaire OST. ฟ. ฮีแลร์ OST. ฟ. ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ SEM SEO SMM UI User Experience UX กลยุทธ์ การออกแบบเว็บที่ดี การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี การเลี้ยงปลาเสือตอ ความหวังในการเพาะพันธุ์ ปลาเสือตอ ความเป็นมาของปลาเสือตอ คุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี จำนวนผู้ใช้งานมือถือ จำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ดรุณศึกษา ประสบการณ์ชีวิต ปลาเสือตอ ปลาเสือตอพันธุ์ไทย ปลาเสือตอลายคู่ ปลาเสือตอลายใหญ่ ปลาเสือตอเขมร ฝึกพูดภาษาอังกฤษ พระมหาชนก ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ ภาพยนตร์ ฟ. ฮีแลร์ วิธีดูปลาเสือตอ วิธีเพิ่ม UX วิธีเลี้ยงปลาเสือตอ ศาสนา ศาสนาพุทธ หนัง ฟ. ฮีแลร์ องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยที่ทำงาน เหรียญพระมหาชนก โรงเรียนอัสสัมชัญ