Blog

ขอให้ทุกท่านมีความสุขช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์กันทุกคน เดินทางไปไหนมาไหนขอให้ราบรื่น ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง หากจำเป็นต้องการขอความช่วยเหลือ เบอร์ฉุกเฉิน วันเดินทาง หรือวันไหนๆ ก็ตามเหล่านี้คงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย แต่หวังว่าจะไม่มีใครต้องใช้มันนะครับ

คุณยังสามารถแจ้งเหตุด่วน แจ้งเหตุร้าย ได้ตามเลขหมายต่อไปนี้ หรือถ้ายังไม่พอ หมายเลขฉุกเฉิน ของแต่ละจังหวัด ก็อาจช่วยคุณได้ครับ

เบอร์ฉุกเฉิน

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Horoworld

Search

Tag Cloud

Digital Marketing IT OST. ฟ. ฮีแลร์ OST. ฟ. ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ SEM SEO smartphone SMM Strategy UI User Experience UX การขุนปลาเสือตอ การออกแบบเว็บที่ดี การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี การเลี้ยงปลาเสือตอ ความหวังในการเพาะพันธุ์ ปลาเสือตอ ความเป็นมาของปลาเสือตอ คุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี ตู้ปลา ปฏิจจสมุปบาท ประสบการณ์ชีวิต ปลาสวยงาม ปลาเสือตอ ปลาเสือตอพันธุ์ไทย ปลาเสือตอลายคู่ ปลาเสือตอลายใหญ่ ปลาเสือตอเขมร พระมหาชนก พุทธศาสนา ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ ภาพยนตร์ ฟ. ฮีแลร์ รัชกาลที่ 9 วิธีดูปลาเสือตอ วิธีเลี้ยงปลาเสือตอ ศาสนาพุทธ องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยที่ทำงาน เหรียญพระมหาชนก เหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็ก เหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ในหลวง