Blog

สิ่งสมมุติ คือเพลงประกอบภายนตร์ ฟ. ฮีแลร์ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ ตอนแรกผมก็สงสัยทำไมชื่อเพลงถึงเป็น “สิ่งสมมุติ” พอคิดไปคิดมา..อืมคนแต่งเพลงนี้ลึกซึ้งจริงๆ ฟ. ฮีแลร์ ทุ่มกายแลวิญญาณให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ หรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า “Assumption” ที่แปลว่า “การสมมุติ” หรือ “ของสมมุติ” ครับ

เพลง : สิ่งสมมุติ OST.ฟ. ฮีแลร์ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ
ศิลปิน : Greasy Cafe’ featuring นั่งเล่น

ต่างกันเพียงภาษา หน้าตา ผิวพรรณ
แต่ในความจริงนั้นเราคือน้องพี่
เราก็คือดอกไม้บนโลกใบนี้
ต่างกันตรงสีสันที่มันแตกต่าง
ไม่มีพรมแดนไม่มีเส้นแบ่งกำแพงใด ๆ
จะอยู่ที่ไหนก็พี่น้องกันอยู่ดี
มีเพียงพวกเราไม่มีอะไรมากไปกว่านี้
คิดให้ดี คิดให้ดี โลกนี้ไม่มีคนอื่นเลย
แต่ว่าเราสมมุติว่ามีพรมแดน
แบ่งเป็นเขตเป็นแค้วนมานานแสนนาน
กลายเป็นเราเป็นเขาไม่เข้าใจกัน
ติดอยู่ในสมมุติที่มันงมงาย
ไม่มีพรมแดนไม่มีเส้นแบ่งกำแพงใด ๆ
จะอยู่ที่ไหนก็พี่น้องกันอยู่ดี
มีเพียงพวกเราไม่มีอะไรมากไปกว่านี้
คิดให้ดี คิดให้ดี
ไม่มีพรมแดนไม่มีเส้นแบ่งกำแพงใด ๆ
จะอยู่ที่ไหนก็พี่น้องกันอยู่ดี
มีเพียงพวกเราไม่มีอะไรมากไปกว่านี้
คิดให้ดี คิดให้ดี โลกนี้ไม่มีคนอื่นเลย
Search

Tag Cloud

Digital Marketing IT OST. ฟ. ฮีแลร์ OST. ฟ. ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ SEM SEO smartphone SMM Strategy UI User Experience UX การขุนปลาเสือตอ การออกแบบเว็บที่ดี การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี การเลี้ยงปลาเสือตอ ความหวังในการเพาะพันธุ์ ปลาเสือตอ ความเป็นมาของปลาเสือตอ คุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี ตู้ปลา ปฏิจจสมุปบาท ประสบการณ์ชีวิต ปลาสวยงาม ปลาเสือตอ ปลาเสือตอพันธุ์ไทย ปลาเสือตอลายคู่ ปลาเสือตอลายใหญ่ ปลาเสือตอเขมร พระมหาชนก พุทธศาสนา ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ ภาพยนตร์ ฟ. ฮีแลร์ รัชกาลที่ 9 วิธีดูปลาเสือตอ วิธีเลี้ยงปลาเสือตอ ศาสนาพุทธ องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยที่ทำงาน เหรียญพระมหาชนก เหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็ก เหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ในหลวง