Blog

ปลาเสือตอ ตอนที่ 9 … ความหวังในการเพาะพันธุ์ ปลาเสือตอ

บทความนี้เขียนโดยคุณ mofish_6 บนเว็บ pantown.com

ความหวังในการเพาะพันธุ์ ปลาเสือตอ

ใน ปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถเพาะพันธุ์ปลาเสือตอเขมรได้เป็นผลสำเร็จ แต่ยังเป็นข้อถกเถียงกันสำหรับเสือตออินโดว่า เป็นปลาที่ได้จากการเพาะพันธ์หรือปลาที่จับรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนเสือตอลายเล็กนั้นสามารถเพาะพันธุ์ได้แล้วอย่างแน่นอน ทั้งเอกชนและกรมประมง แต่ก็เพียงส่วนน้อย ปลาส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ในตลาดยังเป็นปลาที่รวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ดี เนื่องจากยังมีจำนวนมากอยู่ แต่ก็คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว
แน่นอน

สิ่งที่เหมือนกันของทั้งเอกชนและประมงก็คือต้องการเพาะพันธุ์เสือตอเขมร หรือที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับเสือตอไทยนั่นเอง ด้วยเหตุผลต่างๆกันไป บ้างต้องการชื่อเสียง บางคนต้องการเงิน และบางคนเพียงอยากให้เสือตอกลับมาแหวกว่ายอยู่ในสายน้ำของประเทศไทยอีกครั้ง หนึ่ง

จะด้วยเหตุผลไดก็ตามนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ในขณะนี้มีความตื่นตัวในความพยามเพาะพันธุ์ มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกรมประมงและภาคเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกรมประมงก็เปลี่ยนท่าทีจากผู้จับปรับและยึดปลา เป็นการขอความร่วมมือและให้ความรู้กับผู้ที่มีปลาอยู่

แต่กระนั้นทั้งสองฝ่ายก็ยังเข้าหน้ากันได้อย่างไม่สนิทใจนัก เนื่องจาก ณ วันนี้ ยังติดตัวบทกฎหมายที่กำหนดให้ฝ่ายหนึ่งเป็นโจทย์และฝ่ายหนึ่งเป็นจำเลยของ สังคมอยู่ดี หากมีการแก้ไขพระราชบัญญัตสงวนและคุ้มครอง แน่นอนว่าการร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังก็จะเกิดขึ้น

547-20091018022859

ทำไมเสือตอเขมรจึงเพาะพันธุ์ยากนัก ข้อเท็จจริงคือ ?
ปลาที่ใช้ทำการทดลองเพาะพันธุ์มีจำนวนน้อย และมีมูลค่าสูง
การทดลองบางอย่างเช่นการ ฉีด ฝัง รีด หรือสอดท่อเข้าตัวปลา
ล้วน มีความเสียง ที่จะทำให้ปลาตายทั้งนั้น เพราะฉะนั้นความพยามเพาะพันธุ์จึงต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป และส่วนใหญ่เลือกวิธีตามธรรมชาติที่ปลอดภัย เช่นการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่จัดเลียนแบบธรรมชาติ ให้วิตามินเสริมเพียงเท่านั้นเอง

ปัจจุบันเรามีความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นอยู่การขยายพันธุ์ของปลาเสือตอตามธรรมชาติน้อยมาก ถึงตอนนี้แล้วการจะไปศึกษาในธรรมชาติก็ยากพอๆกับงมเข็มในมหาสมุทร มือระดับเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกก็ไม่รู้จะหาตัวมันพบ และถ่ายทำในน้ำแสนขุ่นที่โตนเลสาปประเทศกัมพูชาได้รึป่าว เมื่อเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย

จึงมีสมมุติฐานมากมายที่ยังไม่มีคำตอบยกตัวอย่างเช่น

-ความเครียดของปลาที่เลี้ยงทำให้ระบบสืบพันธุ์ของปลาเสือตอเสื่อมลง

-การเสื่อมสภาพของระบบสืบพันธุ์ เป็นเพราะขาดสารอาหารที่มีวิตามินE

-เสือตอไข่ในระดับน้ำลึกกว่า 6 เมตร

-เรา สามารถสอดเข็มเบอร์เล็กที่สุดเข้า (เข็มฉีดอินซูลีน)ไปในช่องท้องเสือตอตัวเมียเพื่อดูดเอาไข่ที่สมบูรณ์ออกมา ผสมกับน้ำเชื้อที่รีดมาได้โดยที่ปลาเสือตอตัวเมียไม่ได้รับอันตราย

-เสือตอไข่ในสภาพน้ำไหลช้า เพื่อพัดพาไข่ไปในช่วงน้ำหลาก

-เสือตอไข่ตามขอนไม้แล้วเฝ้าไข่จนฟักเป็นตัว

-ต้องเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในบ่อที่เลียนแบบสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

-เสือตอขยายพันธุ์ในน้ำข้อนข้างขุ่น

-ค่าพีph ส่งผลต่อการวางไข่ขยายพันธุ์ของปลาเสือตอ ฯลฯ

การจะได้มาแต่ละคำตอบนั้นยากเย็น ทั้งเสี่ยงต่อการสูญเสียปลา ทั้งใช้เวลา และเงินมากมายคิดดูนะครับ แค่จะหาคำตอบในข้อสามก็แย่แล้ว ทำบ่อไป 500000 รออีก 5 ปี เป็นต้น เพราะฉะนั้นทฤษฎีหลายๆข้อจึงไม่ได้มาจากการทดลองแต่มาจากการคาดเดา เพราะเราไม่มีโอกาสมากนักในการลองผิดลองถูก

547-20091018023230

สิ่งที่เป็นการคาดเดา
-บ่อควรจัดสภาพแวดล้อมเลียนแบบธรรมชาติ มีขอนไม้เยอะๆมีพืชน้ำบ้าง

-สภาพน้ำต้องสะอาด มีค่าเป็นกรดอ่อนๆที่ ph6-7 มีออกซิเจนสูงและขุ่นนิดๆ

-อาหารต้องสมบูรณ์ไม่ขาด และเป็นเหยื่อที่ว่ายน้ำช้าจับกินง่ายและต้องเสริมวิตามิน

-ต้องไม่มีและไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการคุมคามปลา หรือทำน้อยที่สุด

-น้ำฝนเป็นตัวเร่งให้ปลาผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ

-เสือ ตอเข้าสู่ช่วงเจริญพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคม ไข่เป็นเม็ดสีเหลืองใสมีน้ำมันภายใน และเป็นไข่ลอย จะฟักเป็นตัวใน 18 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28-29องศา เมื่อเกิดมาจะว่ายน้ำกลับหัว ปากปลาแรกเกิดมีขนาดเล็ก ไข่แดงจะหมดหลังจาก 2วัน จึงจะเริ่มให้อาหาร ที่มีขนาดเล็กเช่นไข่แดงต้มแล้วบด โรติเฟอร์ หรือลูกปลาแรกเกิด

แล้วเราเรียนรู้อะไรบ้างนอกเหนือไปจากการคาดเดา

– เราสามารถเลี้ยงให้ปลาตัวผู้มีน้ำเชื้อและปลาตัวเมียไข่แก่ได้ แต่เรายังไม่สามารถ ทำให้ปลาผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ

– การเสริมวิตามิน E ในอาหารช่วยเสริมสร้างระบบสืบพันธุ์

– กุ้งฝอยมีไข่เป็นอาหารที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมระบบสืบพันธุ์

– การฉีดฮอร์โมน การเหน็บฝังฮอร์โมน ไม่ประสพผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีความเสี่ยงที่จะทำให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตาย

– อาหารต้องไม่ขาดช่วง

สรุป
การเพาะพันธุ์เสือตอลายใหญ่เขมร มีความพยามยามทั้งภาครัฐและเอกชน อยู่ในขั้นทดลอง ยังไม่ประสพผลสำเร็จ ข้อมูลการเพาะพันธุ์เก่าๆในหลายปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่ยังสับสนอยู่มาก มีการผสมปนเประหว่างการเพาะพันธุ์เสือตอลายเล็ก และเสือตอลายใหญ่ ความยากของการพยามเพาะพันธุ์คือ การเลี้ยงพ่อแม่ปลาให้สมบูรณ์เพศ การหาวิธีและปัจจัยที่ทำให้พ่อแม่ปลาผสมพันธุ์กันเอง และการอนุบาลลูกปลาให้รอด

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 056-221561 หรือ สำนักงานประมงสุพรรณบุรี 035-441033

หากต้องการมีปลาเสือตอเพื่อครอบครองและเพาะพันธ์ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมประมง โดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันธ์บริษัท หนังสือบริคนห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียนและ รายชื่อกรรมการ ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีเป็นนิติบุคคล

บทลงโทษ ผู้ฝ่าฝืนมีปลาตะพัด และ/หรือปลาเสือตอ โดยมิได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากรประมง
กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมงกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ตั้ง: อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 1 เกษตรกลาง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2558-0196 โทรสาร 0-2558-0197 http://www.fisheries.go.th
(ข้อมูลจาก http://arowana-thailand.com/index.php/knowledge/law )

 

ขอขอบคุณ : Mofish_6 ผู้เขียนบทความนี้

ที่มา : pantown.com
39 Comments:

  1. เสียดายนะ ตอนเด็กๆยังเห็นตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ละก้อหายไปละ

  2. มึงพยายามจะทำอะไรหรอพี่นิด

  3. กูเสียดาย..ของไทยแม่งสูญพันธุ์ไปหมดแระ

  4. บ้านนายน้อยกะพงลายป่าว แว๊บบบบบบบ ฟิ้วววววว

  5. เด็กๆ ผมเคยเลี้ยงแม่งพ่นน้ำใส่แมลงวันได้ด้วย


Leave a Reply
สวัสดี..ครับ

Search

Tag Cloud

#Responsive Web #User Interface #ประสบการณ์การใช้งาน Digital Marketing F. Hilaire OST. ฟ. ฮีแลร์ OST. ฟ. ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ SEM SEO SMM UI User Experience UX กลยุทธ์ การออกแบบเว็บที่ดี การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี การเลี้ยงปลาเสือตอ ความหวังในการเพาะพันธุ์ ปลาเสือตอ ความเป็นมาของปลาเสือตอ คุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี จำนวนผู้ใช้งานมือถือ จำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ดรุณศึกษา ประสบการณ์ชีวิต ปลาเสือตอ ปลาเสือตอพันธุ์ไทย ปลาเสือตอลายคู่ ปลาเสือตอลายใหญ่ ปลาเสือตอเขมร ฝึกพูดภาษาอังกฤษ พระมหาชนก ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ ภาพยนตร์ ฟ. ฮีแลร์ วิธีดูปลาเสือตอ วิธีเพิ่ม UX วิธีเลี้ยงปลาเสือตอ ศาสนา ศาสนาพุทธ หนัง ฟ. ฮีแลร์ องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยที่ทำงาน เหรียญพระมหาชนก โรงเรียนอัสสัมชัญ