Blog

ปลาเสือตอ ตอนที่ 9 … ความหวังในการเพาะพันธุ์ ปลาเสือตอ

บทความนี้เขียนโดยคุณ mofish_6 บนเว็บ pantown.com

ความหวังในการเพาะพันธุ์ ปลาเสือตอ

ใน ปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถเพาะพันธุ์ปลาเสือตอเขมรได้เป็นผลสำเร็จ แต่ยังเป็นข้อถกเถียงกันสำหรับเสือตออินโดว่า เป็นปลาที่ได้จากการเพาะพันธ์หรือปลาที่จับรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนเสือตอลายเล็กนั้นสามารถเพาะพันธุ์ได้แล้วอย่างแน่นอน ทั้งเอกชนและกรมประมง แต่ก็เพียงส่วนน้อย ปลาส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ในตลาดยังเป็นปลาที่รวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ดี เนื่องจากยังมีจำนวนมากอยู่ แต่ก็คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว
แน่นอน

สิ่งที่เหมือนกันของทั้งเอกชนและประมงก็คือต้องการเพาะพันธุ์เสือตอเขมร หรือที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับเสือตอไทยนั่นเอง ด้วยเหตุผลต่างๆกันไป บ้างต้องการชื่อเสียง บางคนต้องการเงิน และบางคนเพียงอยากให้เสือตอกลับมาแหวกว่ายอยู่ในสายน้ำของประเทศไทยอีกครั้ง หนึ่ง

จะด้วยเหตุผลไดก็ตามนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ในขณะนี้มีความตื่นตัวในความพยามเพาะพันธุ์ มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกรมประมงและภาคเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกรมประมงก็เปลี่ยนท่าทีจากผู้จับปรับและยึดปลา เป็นการขอความร่วมมือและให้ความรู้กับผู้ที่มีปลาอยู่

แต่กระนั้นทั้งสองฝ่ายก็ยังเข้าหน้ากันได้อย่างไม่สนิทใจนัก เนื่องจาก ณ วันนี้ ยังติดตัวบทกฎหมายที่กำหนดให้ฝ่ายหนึ่งเป็นโจทย์และฝ่ายหนึ่งเป็นจำเลยของ สังคมอยู่ดี หากมีการแก้ไขพระราชบัญญัตสงวนและคุ้มครอง แน่นอนว่าการร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังก็จะเกิดขึ้น

547-20091018022859

ทำไมเสือตอเขมรจึงเพาะพันธุ์ยากนัก ข้อเท็จจริงคือ ?
ปลาที่ใช้ทำการทดลองเพาะพันธุ์มีจำนวนน้อย และมีมูลค่าสูง
การทดลองบางอย่างเช่นการ ฉีด ฝัง รีด หรือสอดท่อเข้าตัวปลา
ล้วน มีความเสียง ที่จะทำให้ปลาตายทั้งนั้น เพราะฉะนั้นความพยามเพาะพันธุ์จึงต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป และส่วนใหญ่เลือกวิธีตามธรรมชาติที่ปลอดภัย เช่นการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่จัดเลียนแบบธรรมชาติ ให้วิตามินเสริมเพียงเท่านั้นเอง

ปัจจุบันเรามีความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นอยู่การขยายพันธุ์ของปลาเสือตอตามธรรมชาติน้อยมาก ถึงตอนนี้แล้วการจะไปศึกษาในธรรมชาติก็ยากพอๆกับงมเข็มในมหาสมุทร มือระดับเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกก็ไม่รู้จะหาตัวมันพบ และถ่ายทำในน้ำแสนขุ่นที่โตนเลสาปประเทศกัมพูชาได้รึป่าว เมื่อเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย

จึงมีสมมุติฐานมากมายที่ยังไม่มีคำตอบยกตัวอย่างเช่น

-ความเครียดของปลาที่เลี้ยงทำให้ระบบสืบพันธุ์ของปลาเสือตอเสื่อมลง

-การเสื่อมสภาพของระบบสืบพันธุ์ เป็นเพราะขาดสารอาหารที่มีวิตามินE

-เสือตอไข่ในระดับน้ำลึกกว่า 6 เมตร

-เรา สามารถสอดเข็มเบอร์เล็กที่สุดเข้า (เข็มฉีดอินซูลีน)ไปในช่องท้องเสือตอตัวเมียเพื่อดูดเอาไข่ที่สมบูรณ์ออกมา ผสมกับน้ำเชื้อที่รีดมาได้โดยที่ปลาเสือตอตัวเมียไม่ได้รับอันตราย

-เสือตอไข่ในสภาพน้ำไหลช้า เพื่อพัดพาไข่ไปในช่วงน้ำหลาก

-เสือตอไข่ตามขอนไม้แล้วเฝ้าไข่จนฟักเป็นตัว

-ต้องเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในบ่อที่เลียนแบบสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

-เสือตอขยายพันธุ์ในน้ำข้อนข้างขุ่น

-ค่าพีph ส่งผลต่อการวางไข่ขยายพันธุ์ของปลาเสือตอ ฯลฯ

การจะได้มาแต่ละคำตอบนั้นยากเย็น ทั้งเสี่ยงต่อการสูญเสียปลา ทั้งใช้เวลา และเงินมากมายคิดดูนะครับ แค่จะหาคำตอบในข้อสามก็แย่แล้ว ทำบ่อไป 500000 รออีก 5 ปี เป็นต้น เพราะฉะนั้นทฤษฎีหลายๆข้อจึงไม่ได้มาจากการทดลองแต่มาจากการคาดเดา เพราะเราไม่มีโอกาสมากนักในการลองผิดลองถูก

547-20091018023230

สิ่งที่เป็นการคาดเดา
-บ่อควรจัดสภาพแวดล้อมเลียนแบบธรรมชาติ มีขอนไม้เยอะๆมีพืชน้ำบ้าง

-สภาพน้ำต้องสะอาด มีค่าเป็นกรดอ่อนๆที่ ph6-7 มีออกซิเจนสูงและขุ่นนิดๆ

-อาหารต้องสมบูรณ์ไม่ขาด และเป็นเหยื่อที่ว่ายน้ำช้าจับกินง่ายและต้องเสริมวิตามิน

-ต้องไม่มีและไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการคุมคามปลา หรือทำน้อยที่สุด

-น้ำฝนเป็นตัวเร่งให้ปลาผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ

-เสือ ตอเข้าสู่ช่วงเจริญพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคม ไข่เป็นเม็ดสีเหลืองใสมีน้ำมันภายใน และเป็นไข่ลอย จะฟักเป็นตัวใน 18 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28-29องศา เมื่อเกิดมาจะว่ายน้ำกลับหัว ปากปลาแรกเกิดมีขนาดเล็ก ไข่แดงจะหมดหลังจาก 2วัน จึงจะเริ่มให้อาหาร ที่มีขนาดเล็กเช่นไข่แดงต้มแล้วบด โรติเฟอร์ หรือลูกปลาแรกเกิด

แล้วเราเรียนรู้อะไรบ้างนอกเหนือไปจากการคาดเดา

– เราสามารถเลี้ยงให้ปลาตัวผู้มีน้ำเชื้อและปลาตัวเมียไข่แก่ได้ แต่เรายังไม่สามารถ ทำให้ปลาผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ

– การเสริมวิตามิน E ในอาหารช่วยเสริมสร้างระบบสืบพันธุ์

– กุ้งฝอยมีไข่เป็นอาหารที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมระบบสืบพันธุ์

– การฉีดฮอร์โมน การเหน็บฝังฮอร์โมน ไม่ประสพผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีความเสี่ยงที่จะทำให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตาย

– อาหารต้องไม่ขาดช่วง

สรุป
การเพาะพันธุ์เสือตอลายใหญ่เขมร มีความพยามยามทั้งภาครัฐและเอกชน อยู่ในขั้นทดลอง ยังไม่ประสพผลสำเร็จ ข้อมูลการเพาะพันธุ์เก่าๆในหลายปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่ยังสับสนอยู่มาก มีการผสมปนเประหว่างการเพาะพันธุ์เสือตอลายเล็ก และเสือตอลายใหญ่ ความยากของการพยามเพาะพันธุ์คือ การเลี้ยงพ่อแม่ปลาให้สมบูรณ์เพศ การหาวิธีและปัจจัยที่ทำให้พ่อแม่ปลาผสมพันธุ์กันเอง และการอนุบาลลูกปลาให้รอด

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 056-221561 หรือ สำนักงานประมงสุพรรณบุรี 035-441033

หากต้องการมีปลาเสือตอเพื่อครอบครองและเพาะพันธ์ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมประมง โดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันธ์บริษัท หนังสือบริคนห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียนและ รายชื่อกรรมการ ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีเป็นนิติบุคคล

บทลงโทษ ผู้ฝ่าฝืนมีปลาตะพัด และ/หรือปลาเสือตอ โดยมิได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากรประมง
กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมงกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ตั้ง: อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 1 เกษตรกลาง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2558-0196 โทรสาร 0-2558-0197 http://www.fisheries.go.th
(ข้อมูลจาก http://arowana-thailand.com/index.php/knowledge/law )

 

ขอขอบคุณ : Mofish_6 ผู้เขียนบทความนี้

ที่มา : pantown.com
39 Comments:

  1. เสียดายนะ ตอนเด็กๆยังเห็นตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ละก้อหายไปละ

  2. มึงพยายามจะทำอะไรหรอพี่นิด

  3. กูเสียดาย..ของไทยแม่งสูญพันธุ์ไปหมดแระ

  4. บ้านนายน้อยกะพงลายป่าว แว๊บบบบบบบ ฟิ้วววววว

  5. เด็กๆ ผมเคยเลี้ยงแม่งพ่นน้ำใส่แมลงวันได้ด้วย


Leave a Reply