Blog

ปลาเสือตอ ตอนที่ 8 … การเคลื่อนย้ายปลาเสือตอ

โดยคุณ mofish_6 บนเว็บ pantown.com

การเคลื่อนย้ายปลาเสือตอ

สามารถทำได้หลายวิธี ทั้งอัดอ๊อกใส่ถุงหรือใส่ถังลังโฟมลังพลาสสติก
ซึ่งจะใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับปลาที่สุด
การเคลื่อนย้ายโดยใช้ลังพลาสสติกหรือลังโฟม
เหมาะ สำหรับการเคลื่อนย้ายในระยะทางใกล้ๆ กินเวลาไม่นานเกิน 1 ชั่วโมง โดยใช้อ๊อกถ่านและหัวทราย โดยเจอะรูที่ฝาของภาชนะแล้วสอดสายออกซิเจนเข้าไป ปิดฝาให้สนิท ข้อควรระวังคือฝาต้องปิดให้สนิท เพราะปลาอาจดิ้นจนออกมาได้ หากฝาไม่มีที่ตัวล็อคต้องไม่ลืมหาสิ่งของที่มีน้ำหนักมาทับไว้

547-20091018001926

 

การเคลื่อนย้ายโดยอัดอ๊อกใส่ถุง เหมาะกับการเคลื่อนย้ายในระยะทางไกลๆ ถุงที่มีออกซิเจนบริสุทธิ์ ปลาสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยได้นานหลายชั่วโมง

ขั้นตอน

1.ซ้อนถุงสองชั้น(ถุงเหนียว)โดยขั้นกลางด้วยกระดาษหนังสือ
พิมพ์หลายๆแผ่น
และใส่น้ำลงไปเล็กน้อยเพื่อความสะดวกในการซ้อนชั้นต่อไป

2.ซ้อนอีกชั้นด้วยถุงปุ๋ย (เพิ่มความทนทาน)

3.ซ้อน ชั้นสุดท้ายด้วยถุงดำ(ความมืดทำให้ปลาสงบลง) แล้วจึงใส่น้ำที่มาจากตู้ที่เลี้ยงลงไป อัดออกซิเจนลงไปในน้ำซัก 20 วินาทีเป็นการตีน้ำเพื่อเพิ่มอ็อกซิเจนให้น้ำในถุง และจึงรวบถุงอัดอ็อกมัดยาง เพื่อให้มัดได้สะดวกและแน่นควรแบ่งเป็นมัดสองชั้นชั้นละสองใบ
รวมถุง ทั้งหมดสี่ชั้นด้วยกัน และใส่ลงในลังโฟมโดยลักษณะวางตั้ง ซึ่งจะเสี่ยงต่อการรั่วมากกว่าวางนอน แล้วจึงปิดฝาได้เลย(ในกรณีเคลื่อนย้ายโดยขนส่ง)

ข้อแนะนำ
-การตักปลาขึ้นจากตู้ให้ยกส่วนหัวขึ้นก่อน ตรงกันข้ามการปล่อยปลาลงตู้ให้ปล่อยส่วนหางลงก่อนทั้งนี้เพื่อกันปลาดิ้นน้ำกระจายเปียก

-ควร เอามือประคองน้ำหนักตัวปลาทุกครั้งที่ตักปลาขึ้นเหนือน้ำเพื่อเป็นการลดน้ำ หนักกดทับบริเวณดวงตาปลาอันจะทำให้ปลาตาฝ้าหลังการย้าย และการใส่ปลาลงถุง ควรใช้มือจับทางด้านหัวปลาให้หัวปลาลงถุงก่อน เพราะการเอาด้านหางลงก่อนอาจจะทำให้กระโดงหลังที่แข็งตำถุงจนรั่วก่อนเดิน ทาง และควรประคองหัวปลาจนถึงน้ำก่อน จึงปล่อยเพื่อกันไม่ให้หัวปลากระแทกพื้นแข็ง

-การเคลื่อนย้ายปลาไม่ควรทำในขณะที่ปลากินอิ่มมากๆ ควรอดอาหารก่อนหนึ่ง วันเป็นอย่างน้อย

-ไม่ ควรวางถุงไว้ในจุดที่มีอากาศร้อนเช่นใต้รถทัวร์ หากจำเป็นน้ำแข็งจำนวนที่เหมาะสมห่อหนังสือพิมพ์ และใส่ถุงมัดยาง หย่อนลงในลังโฟม(ไม่ใช่ในถุงปลานะครับ)จะช่วยลงอุณหภูมิได้

-เดิน ทางในเวลากลางคืนเพื่อเลี่ยงรถติด และอากาศไม่ร้อน แต่ต้องระวังด่านตรวจนะครับ เพราะตามกฎหมายถือว่ามีความผิด ถึงแม้ว่าเสือตอตัวนั้นจะมีใบครอบครองก็ตาม เพราะคุณไม่มีใบเคลื่อนย้าย เจอตำรวจที่รู้ดีเข้าก็เสร็จครับ

-อันนี้สำคัญมากๆ หากเคลื่อนย้ายด้วยรถส่วนตัว ต้องเตรียมถุงสำรอง หนังยาง อ๊อกถังหรืออย่างน้อยอ๊อกถ่านไปด้วยครับ หากถุงรั่วไม่มากให้ซ้อนถุงได้เลย ถุงใหม่จะไปช่วยชะลอจุดที่รั่วได้ หรือจะทำการเปลี่ยนถุงอัดอ๊อกใหม่ก็แล้วแต่ หากรั่วมากจนถุงแฟบ น้ำไหลออกมากๆ และไม่มีอ๊อกถัง ให้ถ่ายปลาใส่ลังโฟม และใช้อ๊อกถ่านที่เตรียมมาครับ อ๊อกซิเจนบริสุทธิจากถัง กับอากาศจากปั้มลมถ่านต่างกันมาก หากนำออกซิเจนถังไปด้วยจะปลอดภัยกว่ามากครับ

-หากเดินทางด้วยรถส่วน ตัวเปิดแอร์เย็นเฉียบ เมื่อถึงที่หมายแล้ว ให้ระวังเรื่องการลงปลาด้วยครับ โดยในถุงมักมีอุณหภูมิต่ำกว่าในตู้หลายองศา ควรทำการปรับอุณหภูมิก่อนปล่อยปลาลงตู้

-การเดินทางด้วยเครื่องบินไม่ควรอัดออกซิเจนจนแน่นเกินไป เพราะอากาศจะขยายตัวจนถุงระเบิดออกได้ เพียงแค่หลวมๆหย่อนๆก็เพียงพอแล้ว

547-20091018002336

ระบบรักษา ความปลอดภัยในตู้ปลาเสือตอ

น่าแปลกที่เสือตอส่วนใหญ่มิได้ตายจากการเจ็บป่วย แต่ตายจากสาเหตุไฟฟ้าดับ ออกซิเจนไม่ทำงาน ซะมากกว่า เสือตอเป็นปลาที่ต้องการออกซิเจนในน้ำสูง เมื่อปั้มออกซิเจนไม่ทำงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงปลาจะเริ่มหอบ ลอยหัวและตายในที่สุด ยิ่งในปลาที่อ้วนๆกินดีๆตัวสวยๆมักจะไปก่อนเพื่อน เพราะหายใจลำบาก และในตู้ที่มีขนาดเล็กเมื่อปั้มอ็อกซิเจนดับ ปลาจะขาดอากาศอย่างรวดเร็วกว่าตู้ทีมีขนาดใหญ่

ปั้มสำรองไฟ
ปั้ม สำรองไฟจะทำงานอัตโนมัตเมื่อไฟฟ้าดับ ปั้มจะจ่ายออกซิเจนสู่ตู้ปลาทันที โดยมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 5-9 ชั่วโมง ขนาดความแรง 2-4หัวทราย ราคาอยู่ที่ประมาณ 1000-1500 บาท เมื่อเทียบกับ ปลาเสือตอราคาหลายพัน หรือหลายหมื่นถือว่าคุ้มค่ามากครับ

ปั้มถ่าน
แบบ ใส่ถ่านไฟฉาย ขนาดความแรง 1หัวทราย มีราคาประมาณ 200-300บาท ถึงราคาจะถูกแต่ข้อเสียคือ ทำงานแบบอัตโนมือ เจ้าของต้องเอาออกมาใช้เองมือไฟดับ ซึ่งบางครั้งไฟดับในช่วงที่เจ้าของไม่อยู่บ้านซึ่งอาจทำให้แก้ไขได้ไม่ทัน การ

การเดินไฟ
การ เดินระบบไฟฟ้า ก็สำคัญต่อความปลอดภัย กล่าวคือในช่วงเวลาปกติควรจะแยกเต้าเสียบของปั้มน้ำและปั้มออกซิเจนออกจาก กัน หากมีความเสียหายเช่นเกิดการช็อตหรือฟิวของเต้าเสียบตัวใดตัวหนึ่งขาดไป อีกตัวจะช่วยเติมออกซิเจนให้กับตู้ปลาของเราได้ หากไว้รวมกัน เวลาดับก็จะดับทั้งหมดซึ่งอันตรายมาก

ฮีตเตอร์
ใน ช่วงหน้าหนาวสำหรับตู้ปลาที่มีขนาดเล็ก และตั้งอยู่ในบริเวณที่โดนลมควรจะมีฮีตเตอร์เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ไม่ต่ำ กว่า 29 องศาเพื่อป้องการโรคต่างๆ ฮีตเตอร์ควรทำจากแท่งสแตนเลส เพื่อป้องกันการแตกระหว่างใช้

เทอร์โมมิเตอร์
หา กมีฮีตเตอร์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเทอร์โมมิเตอร์ หรือที่วัดอุณหภูมิเพื่อตรวจสอบการทำงานของฮีตเตอร์ เพราะบางครั้งฮีตเตอร์เสียไม่ตัดไฟ น้ำในตู้จะมีอุณหภูมิสูงมาก หากไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ไว้คอยตรวจสอบ ก็อาจจะสายเกินไป

ขอขอบคุณ : Mofish_6 ผู้เขียนบทความนี้บน pantown.com

ภาพปลาเสือตอ จาก คุณ Dhanakrit Choonhachatchawankun

Search

Tag Cloud

Digital Marketing IT OST. ฟ. ฮีแลร์ OST. ฟ. ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ SEM SEO smartphone SMM Strategy UI User Experience UX การขุนปลาเสือตอ การออกแบบเว็บที่ดี การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี การเลี้ยงปลาเสือตอ ความหวังในการเพาะพันธุ์ ปลาเสือตอ ความเป็นมาของปลาเสือตอ คุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี ตู้ปลา ปฏิจจสมุปบาท ประสบการณ์ชีวิต ปลาสวยงาม ปลาเสือตอ ปลาเสือตอพันธุ์ไทย ปลาเสือตอลายคู่ ปลาเสือตอลายใหญ่ ปลาเสือตอเขมร พระมหาชนก พุทธศาสนา ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ ภาพยนตร์ ฟ. ฮีแลร์ รัชกาลที่ 9 วิธีดูปลาเสือตอ วิธีเลี้ยงปลาเสือตอ ศาสนาพุทธ องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยที่ทำงาน เหรียญพระมหาชนก เหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็ก เหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ในหลวง