The Future of the Music Industry – GMM Digital
 

The Future of the Music Industry – GMM Digital

 

video_gmmมาถึงฝั่งสุดท้าย อีกหนึ่งผู้เล่นรายใหญ่ตลอดกาลอย่าง GMM Grammy ที่มีการทำตลาด ดิจิตอล อย่างต่อเนื่อง  และในปี 2010 เป็นอีกปีที่ทาง GMM จะรุกตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้วงการเพลงดิจิตอลแข่งขันกันเข้มข้นเข้าไปอีก

สัมภาษณ์ คุณนิรันดร ทนงศักดิ์มนตรี, Sr. Digital Marketing Director Digital Business บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จะมาพูดถึงความเสียหายของการละเมิดลิขสิทธ์เพลง ที่จำเป็นต้องหาทางแก้ไข ซึ่งต้องการความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย รวมถึงผู้บรโภค  เพราะค่าของความเป็นไทยได้หมดไปกับการกระทำของคนไทยเช่นกัน มาดูกันว่า Grammy, RS และ Universal Music จะมีทางแก้อย่างไร  และนอกจากนี้  ทาง Grammy ยังจะมาเล่าถึงแนวทางในการทำธุรกิจเพลงดิจิตอล และรวมไปถึงการบอกแผนการ Social media marketing ที่ทางแกรมมี่เตรียมที่จะมีในปี 2010 นี้  ด้วยเช่นกัน