Home

สมถะวิปัสสนาเหมือนกับการฝึกวรยุทธ

สมถะวิปัสสนาเหมือนกับการฝึกวรยุทธ เมื่อพูดถึงการปฏิบัติธรรม (หรือกรรมฐาน) คนส่วนใหญ่ก็นึกถึงการไปนั่งสมาธิ ไปเดินจงกรม เป็นต้น ใช่ครับนั่นคือการปฏิบัติธรรม  แต่ไม่ครบตามหลักของพุทธศาสนา! พุทธศาสนาจะมีคำอยู่ 2 คำ คือ สมถะกับวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เข้าใจความหมายและผลลัพธ์ของทั้ง 2 คำได้ง่าย ผมจะเปรียบเทียบกับการฝึกวิทยายุทธของจอมยุทธในหนังจีนกำลังภายในให้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?

ชาวพุทธส่วนใหญ่เมื่อถูกถามว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร? ก็มักจะตอบว่า “อริยสัจ 4”  อริยสัจ 4 คือ เนื้อหาหลักในปฐมเทศนา หรือ ธัมมจักรกัปปวัตรสูตร ที่ได้ทรงแสดงให้กับปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งและเป็นวิธีการแสดงธรรมในอีกรูปแบบหนึ่งของสิ่งที่ทรงตรัสรู้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ เพราะสิ่งที่ทรงตรัสรู้นั้นลึกซึ้งและเข้าใจได้ยากจึงทรงน้อมที่จะไม่แสดงธรรมแก่เหล่าสรรพสัตว์ ดังนั้นอริยสัจ 4 จึงเป็นคำตอบที่ถูก แต่ไม่ถูกทั้งหมด แล้ว พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?พุทธศาสนาง่ายๆ แค่นับ 1 ถึง 8

พุทธศาสนาง่ายๆ แค่นับ 1 ถึง 8 หลายคนมองพุทธศาสนาเป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจ วันนี้ผมเลยลองมาสรุปเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนา เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจเหมือนนับเลขจาก 1 ถึง 80
143

ปฏิจจสมุปบาท 24

ปฏิจจสมุปบาท 24 อาจจะเป็นอะไรที่หลายคนไม่คุ้นเคย เรามักจะคุ้นเคยกับ ปฏิจจสมุปบาท ที่มี 12 สภาวะธรรมตั้งแต่ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ แต่ ปฏิจจสมุปบาท 24 มีเพิ่มมาอีก 12 สภาวะคือ ศรัทธา ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทา วิราคะ วิมุตติ ขยญาณ และ นิพพานนั้นหาคำอธิบายและหาผู้สาธยายได้น้อยมาก แม้แต่ในพระไตรปิฎกเองก็หารายละเอียดได้น้อยมาก ผมเองพยายามหาคำตอบอยู่นาน วันนี้ได้คำตอบกับตัวเองแล้วจึงได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันกับตัวเอง และได้รวบรวมข้อมูลมาไว้ให้อ่านกันวิธีเลือกซื้อปลาเสือตอ (ไม่ป่วย)

วิธีเลือกซื้อปลาเสือตอ (ไม่ป่วย) หรือปลาเสือตอที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วย มีอะไรบ้าง? รวมถึงวิธีรักษาหากปลาเสือตอของคุณมีอาการป่วยเหล่านั้น โพสโดยคุณ Sompop Jitnamsup (เสือหลังวัด) ในกลุ่ม คนรักปลาเสือตอ (สาระและความรู้) บน Facebook ผมจึงขออนุญาตนำมาโพสไว้บนที่นี่ เพื่อให้การค้นหาและเข้าถึงทำได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกๆ คน ขอขอบคุณสมาชิกในกลุ่ม ที่แบ่งปันความรู้จากประสบการณ์ส่วนตัว เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆ มือใหม่หัดเลี้ยง และ เพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์ปลาเสือตอไปด้วยในเวลาเดียวกันด้วยhow-to

แค่อยากเล่า

ไม่อยากรู้..ก็ไม่รู้ต่อไป

WHY-SO

ถูกต้อง..ไม่ถูกใจ

ถูกใจ..ไม่ถูกต้อง

4-YOU

รู้ไว้ใช่ว่า..

ใส่บ่าแบกไปไหน (ก็ได้)

4-ME

หอสมุดส่วนตัว

อย่าแอบอ่านล่ะ

ฺBlog

รวมทุกเรื่อง

ทั้งเก่าทั้งใหม่

เรื่องของผม

ไม่เกี่ยวกับใคร

 

ปลาเสือตอ

รวมข้อมูล …

… ปลาเสือตอ

Web design

การออกแบบ

เว็บไซต์ (ดีๆ)

  เรื่องเล่า …

… เพิ่มรสชาติ